Knarvik barneskule og fleirbrukshall

Framdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge skal på oppdrag for Lindås Kommune bygge nye Knarvik Barneskule. Skanska vant konkurransen med sitt konsept Hjerterom. Prosjektet er utformet som et bygg med hjerte, for å gi rom til alle, både store og små. Bygget er beregnet til 450 elever og har et areal på ca. 9000 m2 BTA.

Nye Knarvik Barneskule blir et samlingssted for de unge. Med sin beliggenhet på høydedraget midt i Knarvik ligger skolen flott til i landskapet. Bygget er plassert slik at de beste områdene på tomten forblir uteareal. Tomten har gode betingelser for barns oppvekst og for et godt læremiljø, og gir barna flotte utearealer. Mest mulig av tomten bevares som naturtomt, og det vil være gode sol og utsiktsforhold på hele uteområdet. Landskapsjuvet foran skolen gir et lunt og skjermet uteområde for elevene, og støy fra skolen blir ikke plagsom for naboene.

Skolen er formet rundt samlingsarealet i hjertet av skolen. Samlingsarealet binder sammen de andre delene av skolen: Undervisning, idrett, administrasjon og fellesarealer. Samlingsarealet myldrer av liv, her er det kantine og amfi hvor elever og ansatte møtes i skoledagen. Flerbrukshallen har blant annet buldrerom, klatrehall og håndballhall. På kveldstid inntar idrettslag og kulturskolen bygget.

Amfiet, skolens «hjerte», ligger midt i gata og er skolens samlingsareal. Her er det rom for mange aktiviteter som teater, konserter, utstillinger og fellessamlinger for hele skolen. Plasseringen av samlingsarealet midt i gata og med store glassvegger gir alle skolens brukere god kontakt med det aktive livet i skolen.

HMS
Skanska Norge AS er en av bransjens ledende aktører innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Som totalentreprenør for Knarvik Barneskule vil Skanska være pådriver for HMS-arbeidet i prosjektet. Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt. Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka.

Fremdrift
Prosjektet har oppstart i oktober 2017 og ferdigstilles i mars 2019.

Arbeidstid
Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider kunne merkes i nærmiljøet. Byggearbeidet vil for det meste pågå i tidsrommet mellom 0700 og 2000 på hverdager, men det vil i perioder være aktiviteter på lørdager mellom 0700 og 2000. Spesielt støyende arbeider forsøker vi å legge til dagtid.

Anleggskontor
Anleggskontoret til Skanska vil være i brakkerigg på byggeplassen.