Knarvik barneskule og fleirbrukshall

Framdrift og nabokontakt

Kontakt

Byggherre:
Lindås Kommune

Prosjektadministrasjon:

Prosjektleder: Terje Fauske

Prosjektleder: Line Merete Valle

Totalentreprenør:
Skanska Norge AS
FO Bygg, avdeling Bergen
Kanalveien 62
5020 Bergen
Sentralbord Bergen: +47 400 06 428

Prosjektadministrasjon:
Prosjektleder: Kristina Folkedal

Produksjonsleder Råbygg: Kristian Norvoll

Produksjonsleder Tetthusarbeider: Inge Karsten Kausland

Produksjonsleder Innvendige arbeider og tekniske fag: Caroline Jørgensen

Vi kan til tider komme til å være til sjenanse for våre naboer. Vi vil selvfølgelig gjøre vårt beste for å unngå dette, derfor ber vi om at eventuelle klager meldes til oss. Spørsmål eller klager rettes til byggherre v/Lindås kommune eller Skanska v/prosjektleder Kristina Folkedal på e-post eller pr. telefon +47 982 10 716.