Knarvik barneskule og fleirbrukshall

Framdrift og nabokontakt

10 september

Form og farge

avatar

Kristina Folkedal

Ingen kommentarer

Fasadearbeidene skrider fram. Trekledning og beslag er på plass flere steder, og vi er snart klar for oppstart av platekledning. Inne er maleren godt igang  i skoledelen hvor skoletrinnene  og de ulike sonene får egne farger. Over himling arbeider de tekniske fagene med komplettering slik at himling snart kan lukkes og gulvbelegg kan legges.

05.09.2018: Nordfasade. Arbeid med baldakin over Læringssenter er kommet godt igang.

05.09.2018: Overgang fra ny gangsti til Knarvik stadion er ferdigstilt med oppmerking.

03.09.2018: Malermester B. A. Urdal er kommet godt igang med å sette farge på klasserommene.

03.09.2018: Klasserom i 1. etg med utsikt mot nord / Kirkevegen.

03.09.2018: Klasserom i 1.etg med utsikt over skolegård i sør og taubane m.m. i vest. Klart for lukking av himling og gulvbelegg.

03.09.2018: Utsikten fra klasserommene er upåklagelig.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)