Knarvik barneskule og fleirbrukshall

Framdrift og nabokontakt

5 juli

Sommervibes og skolebygging

avatar

Kristina Folkedal

Ingen kommentarer

I denne anledningen gjesteblogger jeg, som er sommerhjelp, for prosjektleder Kristina Folkedal, hvor jeg skal utveksle og dele min erfaring om det å være med på byggprosjektet. Liten introduksjon må være på sin plass; mitt navn er Paulo, 27 år gammel mann fra Bergen. Ved jul fullførte jeg utdanningen min i Petroleum og prosessteknologi ved Universitetet i Bergen og avsluttet nylig et vikariatopphold ved UiB som studiekonsulent. Etter å ha vært i dialog med Skanska Bygg Bergen en lenger periode, var jeg så heldig og fikk oppfylt en guttedrøm fra mine yngre dager. Altså det å være med på et prosjekt og fysisk være med på å skape et bygg, selv om valg av utdanning tok en annen retning. Men nå kommer jeg på rett spor igjen!

Var så heldig som fikk en jobb på dette prosjektet. Av erfaring fra egen oppvekst vet jeg hvor mange positive sider nye skolebygg med hall tilfører nærmiljøet. Det at barn her, i tillegg til et godt læringsmiljø, får tilgang til arealer for fysisk og sosial aktivitet er viktig for barn i oppveksten. Det gir også et bra utgangspunkt for lærere for bedret miljø i klassene.

Jeg ankom prosjektet i begynnelsen av juni med sommerfugler i magen. Litt smånervøs, men mest av alt veldig spent, nysgjerrig og sulten etter å få erfaring innen bygg bransjen. Nervøsiteten forsvant rimelig kjapt etter at prosjektleder Kristina introduserte meg for produksjonslederne, som tok meg imot med åpne armer og sørget for at jeg ble inkludert fra første stund, både sosialt og som team player på godt norsk.

Jeg har spesielt jobbet tett med den engasjerte og ikke minst dyktige produksjonslederen Caroline, og tatt del i hennes arbeidsoppgaver. Kom til prosjektet i en hektisk periode hvor det er mye aktiviteter på bygget og jeg har vært med på å forvalte faseplaner og soneinndelinger av bygget slik at framdriften skal kunne gå etter planen. Det har vært en veldig fin måte å få oversikt på hvordan man går fram ved bygging av et bygg. Har også fått ansvar for å gjøre statusoppdateringen før basmøter, hvor mer detaljerte planer/aktiviteter planlegges og følges, slik at en på best mulig vis følger hovedfremdriftsplanen og kan overlevere bygget til avtalt tid. Dette har også bidratt til muligheten til å være mye ute på byggeplassen og til å bli kjent med fagarbeiderne samt det å se, lære, forstå hvorfor og hva de utfører. På den måten begynner et helhetsbilde å danne seg. Det er veldig kjekt å føle på hvor dynamisk en slik arbeidsplass er, og ikke minst å se daglige framganger.

Har også fått i oppgave å holde sikkerhetskurs for nye fagarbeidere som skal inn på byggeplassen, noe som er fint for å kunne hjelpe å orientere om bygget, danne bekjentskap, samt bidra til at de skal kunne føle seg trygg i prosjektet – for sin egen del og andre arbeidere som er på plassen. Jeg deltar også ukentlig på basmøter, internmøter og vernerunder. Følger ukentlig opp på vernerundepunkter som er blitt dannet under vernerundene, og prøver å bidra til at de blir fulgt opp sammen med fagarbeiderne.

Sitter igjen med en utrolig god følelse etter ha vært på prosjektet i en måned, og er klar for det som skulle dukke opp videre her. Vil benytte anledningen til å takke teamet som har sørget for at oppholdet mitt har vært så bra som det har vært hittil .

Status før ferie

Nå er det snart sommerferie og alle står på ved siste innspurt før sol og strand eller andre aktiviteter venter dem, hvor verktøy blir byttet ut med solkrem. Noe som er velfortjent. En liten oppdatering fra oss på prosjektet.

Gulvstøp er utført ved biblioteket og lærerarbeidsplassene på plan 2. Tekking er nesten ferdigstilt, det gjenstår nå kun taktekking av flerbrukshallen. Innervegger er kommet på plass i deler av bygget og maler har påbegynt sitt arbeid. Fasadearbeiderne pågår for fult, og har kommet godt i gang med kledningen og har vært så heldige at været har spilt på lag. Glass ved klatrehallen har også ankommet sin plass. Det begynner virkelig å ta form her. Anleggsgartner vil begynne for alvor med sine arbeider etter ferien.

God ferie fra oss på prosjektet!

 • Paulo, Sommerhjelp

  Panoramabilde av byggeplassen sett fra skolegården

  Arbeid med fasade pågår for fult

  Glassfasade for klatrehallen er på plass

  Gulv i fremtidig bibliotek og auditorie er støpt

  Arbeid i skoledel pågår

  Sveising av radonduk

  Panoramabilde av flerbrukshallen

  Uteområde sør for flerbrukshallen. Oppmåling og tilpasning til terreng. Her kommer det gapahuk, bålplass, forskerstasjon, bod og oppholdsarealer

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)